O firmie

Firma BEST Logistics Sp. z o.o. powstała w roku 2000 w Szczecinie z inicjatywy Andreasa Häfnera. Jako przedstawiciel firmy HAEGER & SCHMIDT GmbH realizował w Polsce coraz większą liczbę projektów logistycznych w żegludze śródlądowej.

Czytaj dalej…

Nasza oferta

Transport samochodowy

Transport drogowy elementów ponadgabarytowych realizujemy we współpracy z doświadczonymi przewoźnikami.

Więcej

Transport kolejowy

Transport kolejowy elementów ciężkich z przekroczoną skrajnią wykonujemy przy użyciu specjalistycznych wagonów platform.

Więcej

Transport śródlądowy

Transport śródlądowy stosujemy dla ładunków, których parametry wykluczają przewóz drogowy lub kolejowy na dłuższych dystansach.

Więcej

Transport morski

Transport morski oferujemy dla dostaw w Europie i przewozach międzykontynentalnych.

Więcej

Spedycja portowa

Obsługa w porcie to zakres czynności mających wpływ na koszty całego procesu transportu oraz na bezpieczeństwo ładunku.

Więcej

Usługi montażowe

Organizujemy miejsca i zapewniamy warunki dla montażu elementów wielkogabarytowych i ciężkich.

Więcej

Analiza i planowanie

Każda operacja logistyczna poprzedzona jest szczegółową analizą.

Więcej