O firmie

Firma BEST Logistics Sp. z o.o. powstała w roku 2000 w Szczecinie z inicjatywy Andreasa Häfnera. Jako przedstawiciel firmy HAEGER & SCHMIDT GmbH realizował w Polsce coraz większą liczbę projektów logistycznych w żegludze śródlądowej.

Czytaj dalej…

transport-srodl

Transport śródlądowy stosujemy dla ładunków, których parametry wykluczają przewóz drogowy lub kolejowy na dłuższych dystansach. Przewóz w Polsce realizujemy na Odrze, Wiśle, Warcie i Noteci. W Europie wykorzystujemy całą dostępną w żegludze śródlądowej sieć rzek i kanałów. Plan transportu obejmuje ustalenie: dogodnego portu lub przyczółka dla załadunku, technologii przeładunku (dźwigi, suwnica lub RoRo) oraz wykonalność transportu rzecznego z uwzględnieniem poziomu wody, budowli hydrotechnicznych (śluz), prześwitu pod mostami. Do przewozu wykorzystujemy barki typu BM 500,  BP 800, pontony oraz barki RoRo typu Drive-in.