Przeładunki i fracht morski Szczecin-Gdańsk
2 korpusy o wymiarach 25,50 x 6,95 x 6,53m, waga 200t każdy