Przeładunek kolejnego generatora w porcie w Gdyni
Waga 455t, przeładunek z użyciem dźwigu pływającego o nośności 600t