Przeładunki w Opolu i Szczecinie, fracht środlądowy do Austrii
3 aparaty o wysokości 5,40m każdy