Operacja logistyczna dostawy wymienników ciepła do Huty Głogów. Projekt obejmował uzgodnienia wodno-prawne, przygotowanie przyczółka roro na brzegu Odry, dostawę barką roro i przewóz zestawem modułowym w miejsce docelowe. Załadunek na zestaw drogowy za pomocą suwnicy mobilnej (lift system) na barce ro-ro to unikalna, precyzyjna operacja.

Szczegóły na filmie: