Best Logistics został nominowany do organizacji przeładunku i dostawy kolejowej stojana generatora dostarczanego na budowę nowego bloku elektrowni.

Generator stator o wadze 461t wyprodukowany w Japonii został rozładowany w czerwcu br. w Porcie Gdynia. Operacje portowe obejmowały przyjęcie ładunku na nabrzeżu, przesunięcie, wymianę tarcz osłonowych na transportowe i załadunek na specjalistyczny wagon dziobowy firmy Felbermayr. Po 6 dniach podróży pociąg specjalny z generatorem dotarł na miejsce dostawy. Projekt i związane z nim uzgodnienia były realizowane przez około 2 lata. Oprócz opracowania technologii przeładunku, ekspertyz i montażów konieczne było uzyskanie specjalnego zezwolenia od PKP PLK na przewóz ładunku przekraczajacego skrajnię, którego waga i gabaryty osiagnęły wielkości maksymalne dopuszczone w transporcie kolejowym.