W piątek, 13 listopada firma BEST Logistics dostarczyła cztery części regeneratora dla rafinerii PCK do portu w Schwedt.

Największe i najcięższe elementy miały odpowiednio następujące parametry: wysokość 8,10 m; szerokość 9,20 m i ciężar 265 ton.

Z powodu braku dostępności odpowiedniego taboru na Odrze sprowadzony został na podstawie jednorazowych pozwoleń niemieckich zestaw: pchacz + barka pchana z rejonu Łaby.

Wykonanie całości zlecenia było możliwe dzięki bliskiej współpracy z urzędami żeglugi śródlądowej w Szczecinie oraz Eberswalde.