Transport kolejowy 2 transformatorów mocy (145t/ 220t) Gdynia Port-St.Wola
Przeładunek za pomocą lift system, transport SPMT do fundamentów i przesuw hydrauliczny na fundament.

p1130207
p1130281